Безвъзмездна подкрепа за кандидати по престоящи приеми по Процедури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Безвъзмездна подкрепа за кандидати по престоящи приеми по Процедури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик и екипа за управление на Сдружението, заявява подкрепата си, относно предстоящия прием по Процедури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на заетите в сектор Рибарство и аквакултури.

От името на Организацията, заявяваме готовността си да подпомогнем безвъзмездно всички желаещи потенциални кандидати при консултиране, подаване и отчитане на проектните им предложения.
Допълнителна информация, може да получите през всеки работен ден в офиса на Сдружението или обявените официални контакти на сайта на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.