Добре дошли в официалния ни уеб сайт !

Добре дошли в официалния ни уеб сайт !

Добре дошли в официалната електронна страница на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик! Сайтът е разработен със съвременен дизайн и технологии и е финансиран по Проект BG14MFOP001-4.001-0001-C01 „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ договор №МДР-МП-01-9/27.06.2017 г BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство.