Изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на МИРГ „Шабла-Каврна-Балчик” за 2020г.