Изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на МИРГ „Шабла-Каврна-Балчик”.за 2020г.

Изменение на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на МИРГ „Шабла-Каврна-Балчик”.за 2020г.

Izmeneno_IGRP2020_SHKB