Информационно събитие

Информационно събитие

Информационно събитие

Европейски средства в полза на местната общност

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) ще проведе изнесена приемна и информационен щанд в община Шабла на 16 юни (вторник), от 10:00 до 12:00 часа, пред офиса на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик.
Експертите от ОИЦ – Добрич ще предоставят информация за актуалните и предстоящи възможности за финансиране с европейски средства чрез Оперативните програми 2014-2020, Програмата за морското дело и рибарство 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020). На разположение на посетителите ще бъдат информационни и рекламни материали.

Посещението, предоставянето на информация и консултирането в рамките на изнесените приемни е напълно безплатно.

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!