МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва в експертна дискусия на тема „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море“.

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва в експертна дискусия на тема „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море“.

На 24.02.2021 от 10 ч. МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва в експертна дискусия по покана на господин Иво Христов – член на Европейския парламент на тема „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море“.
В срещата участваха представители на науката, политиката и асоциации от сектор рибарство.
Разгледан и обсъден, беше проект на доклад за състоянието и бъдещото развитие на българския риболовен сектор .