МИРГ Шабла – Каварна – Балчик участва в работна среща организирана от МЗХГ и НРМ

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик участва в работна среща организирана от МЗХГ и НРМ

Снимка на Национална рибарска мрежа.

С подкрепата на Националната Рибарска Мрежа, Управляващият орган на ПМДР 2014-2020 проведе обучение на служители на МИРГ и ИАРА

Управляващият орган на ПМДР 2014-2020, съвместно с Националната Рибарска Мрежа, проведоха онлайн обучение за служители на Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) и служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) на тема „Мерки от ПМДР 2014-2020 за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“.

По време на онлайн обучението служителите на ИАРА и МИРГ имаха възможността да се запознаят с проекта на условия за кандидатстване и начина на подаване на проектни предложения чрез ИСУН 2020 по обявените за обществено обсъждане процедури за подбор на проекти:

• BG14MFOP001-1.017 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“

• BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

• BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Обучението е част от поредица от инициативи, които Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) организира с цел популяризиране на трите спешни мерки по ПМДР 2014-2020, насочени към преодоляване на последиците от пандемията COVID -19 в сектор „Рибарство и аквакултури“.

В срещата, активно участваха представители от екипа на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик.

Всички заявили желание потенциалните кандидати, могат да бъдат подпомогнати от служителите на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, при подаването на проектните предложения чрез ИСУН 2020.