Общо събрание на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик

Общо събрание на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик

На 29.06.2020г. се проведе Общо събрание на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния отчет на юридическото лице с нестопанска цел Сдружение МИРГ Шабла – Каварна – Балчик
  2. Промяна в състава на Управителния съвет – избор на нов член-представител на община Каварна.
  3. Други