ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ

ПОКАНА

за участие в онлайн информационно събитие

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Екипът на Областен информационен център – Добрич и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Ви канят на информационен уебинар по трите процедури за подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Чрез тях ще се подкрепят с 100% безвъзмездно финансиране собственици на риболовни кораби и рибари, преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури и производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Представяне на процедури за прием на проектно предложения към Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.079 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.
и
ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.078 „Диверсификация и нови форми на доход, и създаване на работни места”

Онлайн събитието ще се излъчва на 11 февруари (четвъртък) от 10 часа във фейсбук страницата на Областен информационен център – Добрич, на следния линк: https://www.facebook.com/oic.dobrch/live/

По време на онлайн срещата ще бъдат представени критериите за допустимост на кандидатите, допустими дейности и разходи, както и редът за подаване на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020. Участниците ще имат възможността за да задават своите въпроси и да получат безплатно експертно мнение.

Участието в събитието е безплатно.