Участие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик в Национална среща на Местните инициативни рибарски групи, организирана от Местна инициативна рибарска група „Самоков“-Част 2

Участие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик в Национална среща на Местните инициативни рибарски групи, организирана от Местна инициативна рибарска група „Самоков“-Част 2

Част от Националната среща на Местните инициативни рибарски групи, организирана от Местна инициативна рибарска група „Самоков“,беше „Шоуто на готвачите“ – фестивал за популяризиране на местни рибни специалитети, проведено в парк „Туристическа градина“, град Самоков. Събитието беше открито от г-н Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков, и г-н Георги Събев, заместник-министър на Министерство на земеделието, храните и горите. Специален гост на събитието беше Masterchef Андре Токев. „Шоуто на готвачите“ включваше представяне на традиционни рибни ястия от бяла риба, речни раци, шаран и др., които се характерни за територията на МИРГ Самоков, приготвени от местни рибни готвачи от ресторантьорския бранш.
Екипа на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, участва с представяне на черноморски миди (Mytilus galloprovincialis), харатерен за територията продукт от стопанство на Бляк Сий Шелс ООД. Приготвените миди от екипа на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик бяха обект на голям интерес от присъстващите на събитието гости.