Участие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик в обсъждане за прилагане на Финансови инструменти по ПМДРА 2021-2027г.

Участие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик в обсъждане за прилагане на Финансови инструменти по ПМДРА 2021-2027г.

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва във онлайн фокус група за обсъждане прилагането на финансови инструменти по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027г.
Фокус групата се организира във връзка с изпълнение на договор РД 51-56/20.05.2020 г. с предмет: „Изготвяне на предварителна оценка за прилагане на финансови инструменти по „Програма за морско дело, рибарство и аквакултури“ (ПМДРА) 2021-2027, с възложител Министерството на земеделието, горите и храните.
Темата на фокус групата беше “Научени уроци в областта на използването на финансови инструменти в Република България по Оперативните програми за Програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г.. Предизвикателства пред ПМДРА за новия Програмен период 2021-2027г.“
Модератор на фокус групата доц. д-р Савина Михайлова-Големинова – преподавател по финансово право в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, с опит в областта на европейските структурни и инвестиционни фондове.