17.10.2017г. – 10:00ч.- Информационна среща на тема: „Работна среща за консултиране подготовката на стратегията”

17.10.2017г. – 10:00ч.- Информационна среща на тема: „Работна среща за консултиране подготовката на стратегията”

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик, има удоволствието, да покани представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Работна среща за консултиране подготовката на стратегията”

Събитието ще се проведе на 17 октомври (вторник) 2017 г., с начален час 10:00 часа в Залата на  Комплекс „Мелница”, Балчик.

По време на събитието ще бъдат представени Стратегическа рамка на Местна стратегия за развитие, SWOT анализ, цели и приоритети на страгегия за развитие на МИРГ. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи.

За допълнителна информация:

Нелко Йорданов

Координатор

Тел: 0882 299019

e-mail: flag.shabla@gmail.com

Може да изтеглите ПОКАНАТА в PDF формат оттук:

Покана Среща консултиране 1