19.10.2017г. – 14:00ч. – Информационна среща на тема: „Обществено обсъждане за разработваната Стратегия за местно развитие”.

19.10.2017г. – 14:00ч. – Информационна среща на тема: „Обществено обсъждане за разработваната Стратегия за местно развитие”.

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик, има удоволствието, да покани представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Обществено обсъждане за разработваната Стратегия за местно развитие”.

Събитието ще се проведе на 19 октомври (четвъртък) 2017 г., с начален час 14:00 часа в малката зала НЧ „Васил Левски-1959 г., Балчик.

 

По време на събитието ще бъдат представени цели, приоритети и мерки на страгегия за развитие на МИРГ. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

 

За допълнителна информация:

Нелко Йорданов

Координатор

Тел: 0882 299019

e-mail: [email protected]

Може да изтеглите ПОКАНАТА в PDF формат оттук:

Обществено обсъждане за разработваната стратегия 2