21.10.2017г. – 10:00ч- „Информационна среща за консултиране с местната общност” за подготовка на Стратегия за местно развитие.

21.10.2017г. – 10:00ч- „Информационна среща за консултиране с местната общност” за подготовка на Стратегия за местно развитие.

Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Шабла – Каварна – Балчик, има удоволствието, да покани представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Информационна среща за консултиране с местната общност” за подготовка на Стратегия за местно развитие.

Събитието ще се проведе на 21 октомври (събота) 2017 г., с начален час 10:00 часа в Залата на  Комплекс „Мелница”, гр. Балчик.

 

По време на събитието ще бъдат представени цели, приоритети и мерки на страгегия за развитие на МИРГ. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи.

 За допълнителна информация:

Нелко Йорданов

Координатор

Тел: 0882 299019

e-mail: [email protected]

Може да изтеглите ПОКАНАТА в PDF формат оттук:

Инфо среща консултиране 3