• МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

    Добре дошли в официалния ни уеб сайт!

              „НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО” В периода 15-16.07.2022 г.,  МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик, проведе събитие под мотото „Нашият дом – морето“, във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местноПрочетете повече –>

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в първия транснационален CLLD семинар на FAMENET на тема стартиране на МИРГ след 2020 г. На 2 юни, представител на Организацията, участва с презентация на идея за сътрудничество в рамките на настоящия програменПрочетете повече –>

На 09.05.2022 г. се проведе ФОРУМ на тема „Принос на заинтересованите страни относно управлението на улова на рапани в Черно море“, организиран от ГЕНЕРАЛНА КОМИСИЯ ПО РИБАРСТВО В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (GFCM) МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участваПрочетете повече –>

МИРГ Шабла – Кварна – Балчик, участва в работна онлайн среща на тема Smart Villages в България. Дискутирани бяха, следните теми: 1.Представяне на развитието на концепцията „Интелигентни селища“ (Smart Villages) в ЕС и България 2. Представяне на възможните аспекти наПрочетете повече –>

Ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), с оглед подобряването на метеорологичните условия за плаване в Черно море идните дни, призовава рибарите да извършват своята дейност с повишено внимание. Системата за наблюдение на Черно море е засилена, взетиПрочетете повече –>

На 18 март 2022 г . Екипа на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва във онлайн фокус група във връзка с Проект № BG14MFOP001-6.003-0004, „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)“, финансиран от Програма заПрочетете повече –>

На 17 март 2022 г., екипа на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик участва в първа онлайн среща на FAMENET, на която бяха представени успешни проекти на Местни инициативни рибарски групи. FAMENET организира нов начин за споделяне и разпространение на информация за добри практики,Прочетете повече –>

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „ИзпълнениеПрочетете повече –>

На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал.4 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе наПрочетете повече –>

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „ИзпълнениеПрочетете повече –>