• МИРГ Шабла-Каварна-Балчик

    Добре дошли в официалния ни уеб сайт!

На 29.03.2021 година, Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик участва в Уебинар на заинтересованите страни – Политиката на България за Синя икономика чрез консултации за проектирането на програмата за Черно море – регионална инициатива за решение наПрочетете повече —>

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва във онлайн фокус група за обсъждане прилагането на финансови инструменти по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027г. Фокус групата се организира във връзка с изпълнение на договор РДПрочетете повече —>

На 26 февруари 2021 г. от 09:00 ч. онлайн, се проведе Осмо заседание на Тематичната работна група за разработване на проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г. Бяха обсъдени операция „ Аквакултури ,Прочетете повече —>

На 24.02.2021 от 10 ч. МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва в експертна дискусия по покана на господин Иво Христов – член на Европейския парламент на тема „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море“. В срещата участваха представители на науката,Прочетете повече —>

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на СъюзаПрочетете повече —>

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на СъюзаПрочетете повече —>

ПОКАНА за участие в онлайн информационно събитие УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Екипът на Областен информационен център – Добрич и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Ви канят на информационен уебинар по трите процедури за подкрепа на ПрограмаПрочетете повече —>

Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик и екипа за управление на Сдружението, заявява подкрепата си, относно предстоящия прием по Процедури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на заетите в сектор Рибарство и аквакултури. От иметоПрочетете повече —>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ, Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече —>