Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „ИзпълнениеПрочетете повече –>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече –>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече –>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и Приложенията към тях по процедура чрез подбор наПрочетете повече –>

Днес, 07.12.2021 г., Европейската пазарна обсерватория на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA), проведе онлайн семинар на тема „Въздействие на новите технологии в сектора на аквакултурата: Потенциал за растеж на европейския пазар“. Основни теми и практики, които бяха представени поПрочетете повече –>

Двоен празник, навръх Никулден. Прекрасно време в деня на рибарския празник Никулден за всички именници, гости и заети в сектор Рибарство в град Шабла. Навръх професионалния празник на рибарите в селищно образование Кария, в близост до емблематичния фар Шабла иПрочетете повече –>

ОИЦ-Добрич представи проекта на Споразумението на България с Европейската комисия Днес, Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи във фейсбук страницата си проекта на Споразумението за партньорство (СП) на Република България с Европейската комисия за програмен период 2021 – 2027Прочетете повече –>

Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България На 30 ноември 2021 г., екипа на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, взе участие в национална конференция „Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България„. На срещата бяха разгледаниПрочетете повече –>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по Процедура чрез подбор наПрочетете повече –>

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и Приложенията към тях по Процедура чрез подбор наПрочетете повече –>