Представители на МИРГ – Шабла- Каварна – Балчик взеха участие в екологичен семинар на тема „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики“, който се проведен във Варна в периода 5 – 7.09.2022г. Домакин беПрочетете повече –>

В периода 17 – 19.08.2022 г. в к.к Боровец, представители на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик участваха в екологичен семинар на тема : „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики„.Прочетете повече –>

На 21.07.2022 г. в град Самоков, се сключи споразумение за сътрудничество и партньорство между: Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Самоков, Местна инициативна рибарска група Варна район Аспарухово – Белослав – Аксаково иПрочетете повече –>

              „НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО” В периода 15-16.07.2022 г.,  МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик, проведе събитие под мотото „Нашият дом – морето“, във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местноПрочетете повече –>

На 09.07.2022 г. в град Девин се проведе Еднодневен кулинарен фестивал „Царството на пъстървата„ в изпълнение на съвместен проект, във връзка със Споразумение за сътрудничество и партньорство между Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарскаПрочетете повече –>