Информационна среща за възможности за кандидатстване по мерки от Стратегия за Воденото от общностите местно развитие на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик и Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г., ще бъдат представени в гр.Балчик.

Информационна среща за възможности за кандидатстване по мерки от Стратегия за Воденото от общностите местно развитие на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик и Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г., ще бъдат представени в гр.Балчик.

На 29 август 2019 година, четвъртък, от 10:00 ч. в гр. Балчик, в залата на комплекс „Мелницата“ (пл. „Капитан Георги Радков4 № 1), ще се проведе информационен ден по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. На срещата ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по следните мерки: 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” и 1.2 „Здраве и безопасност“ и мярка 2.1.1. „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик. Срещата се организира от Дирекция „Морско дело и рибарство“ към Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г. и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик.