В периода 17 – 19.08.2022 г. в к.к Боровец, представители на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик участваха в екологичен семинар на тема : „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики„.Прочетете повече –>

На 21.07.2022 г. в град Самоков, се сключи споразумение за сътрудничество и партньорство между: Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Самоков, Местна инициативна рибарска група Варна район Аспарухово – Белослав – Аксаково иПрочетете повече –>

              „НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО” В периода 15-16.07.2022 г.,  МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик, проведе събитие под мотото „Нашият дом – морето“, във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местноПрочетете повече –>

На 09.07.2022 г. в град Девин се проведе Еднодневен кулинарен фестивал „Царството на пъстървата„ в изпълнение на съвместен проект, във връзка със Споразумение за сътрудничество и партньорство между Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарскаПрочетете повече –>

На 10.06.2022 г. се сключи Споразумение за сътрудничество и партньорство между: Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Високи Западни Родопи Батак – Девин – Доспат, Местна инициативна рибарска група Пазарджик и Местна инициативнаПрочетете повече –>

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в първия транснационален CLLD семинар на FAMENET на тема стартиране на МИРГ след 2020 г. На 2 юни, представител на Организацията, участва с презентация на идея за сътрудничество в рамките на настоящия програменПрочетете повече –>

На 09.05.2022 г. се проведе ФОРУМ на тема „Принос на заинтересованите страни относно управлението на улова на рапани в Черно море“, организиран от ГЕНЕРАЛНА КОМИСИЯ ПО РИБАРСТВО В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (GFCM) МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участваПрочетете повече –>

МИРГ Шабла – Кварна – Балчик, участва в работна онлайн среща на тема Smart Villages в България. Дискутирани бяха, следните теми: 1.Представяне на развитието на концепцията „Интелигентни селища“ (Smart Villages) в ЕС и България 2. Представяне на възможните аспекти наПрочетете повече –>

Ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), с оглед подобряването на метеорологичните условия за плаване в Черно море идните дни, призовава рибарите да извършват своята дейност с повишено внимание. Системата за наблюдение на Черно море е засилена, взетиПрочетете повече –>

На 18 март 2022 г . Екипа на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва във онлайн фокус група във връзка с Проект № BG14MFOP001-6.003-0004, „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)“, финансиран от Програма заПрочетете повече –>