ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал.4 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ ШаблаПрочетете повече –>

На 29.06.2023 година, Екипа за управление на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, участва в Годишна среща на Националната рибарска мрежа, в хибриден онлайн формат. На срещата се представиха няколко основни теми: Полагане на основите на синятаПрочетете повече –>

На 22 юни 2023 година Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и Черно море (ГКРСМ) покани на среща рибари от страната, занимаващи се с улова на рапани. Срещата се осъществи със съдействието на община Шабла и Местната инициативна рибарскаПрочетете повече –>

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РИБОЛОВА ЗА РАПАН 10:30 часа 22 юни 2023 гр. Шабла, България Зелен образователен център ул. Равно поле №57А Срещата се организира от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и Черно море /ГКРСМ/, съсПрочетете повече –>

Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете). Предоставяне на възможност за предприятията, разположени на територията на МИРГ, да се възползват от специално подготвения за сектора финансов продукт „Индивидуална гаранция по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“.Прочетете повече –>