Информационна среща с медиите

Информационна среща с медиите

Информационна среща с медиите

На 27 февруари (четвъртък) 2020 г., от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, ще се проведе информационно събитие за проактивна работа с медиите.
Събитието се провежда в партньорство между Областен информационен център – Добрич, трите Местни инициативни групи от област Добрич и Местната инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик.
По време на събитието, ще бъдат представени възможностите за финансиране по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 година.
Присъстващите ще бъдат запознати с планираните мерки за прием през 2020 г. от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна- Балчик“.