Информационна среща

Информационна среща

На 06.03.2020г. от 14.00 часа в Зелен образователен център, гр. Шабла, ще се проведе среща на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури с представители на дребномащабен риболов. На срещата ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с режима на контрол. Ще бъдат представени възможности за кандидатстване по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и ПМДР.
Ще бъдат връчени билети за любителски риболов на деца от ОУ Асен Златаров, гр. Шабла, като част от образователна инициативата на изпълнителния директор на ИАРА за стимулиране на децата за опазване и съхранение на рибните ресурси в България.