МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в първия транснационален CLLD семинар на FAMENET на тема стартиране на МИРГ след 2020 г.

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в първия транснационален CLLD семинар на FAMENET на тема стартиране на МИРГ след 2020 г.

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в първия транснационален CLLD семинар на FAMENET на тема стартиране на МИРГ след 2020 г.
На 2 юни, представител на Организацията, участва с презентация на идея за сътрудничество в рамките на настоящия програмен период. Интерес към идеята, проявиха колеги от Местни инициативни рибарски групи от Испания.
Семинара се проведе в периода 31 май – 2 юни 2022 г. (онлайн