МИРГ Шабла – Каварна – Балчик участва във вируална среща на ФАРНЕТ

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик участва във вируална среща на ФАРНЕТ

На 28 май  се  проведе  3-часова онлайн (Zoom) среща за изграждане на капацитет за българските МИРГ-и, организирана и проведена от ФАРНЕТ с участието на представители на УО на ПМДР.

Екипа на Местна инициативна рибарска група  МИРГ Шабла – Каварна – Балчик ,участв активно в срещата.

 

CT-4_200528_CB_BG_Transition

Post 2020 CLLD in Estonia – EMFF CLLD planning