НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РИБОЛОВА ЗА РАПАН

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РИБОЛОВА ЗА РАПАН

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РИБОЛОВА ЗА РАПАН
10:30 часа
22 юни 2023
гр. Шабла, България
Зелен образователен център
ул. Равно поле №57А

Срещата се организира от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и Черно море /ГКРСМ/, със съдействието на Община Шабла и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик

ДНЕВЕН РЕД

1. Регистрация на участниците / Откриване на срещата
2. Научна програма за рапана на Генералната комисия по рибарство в Средиземно море и Черно море
3. Законодателство (мерки за управление и опазване на запаса в страните от Черноморския басейн)
4. Резултати от научното изследване за състоянието на запаса на рапана в Черно море
5. Предварителни резултати и заключения от социално-икономическо проучване на рапана за 2022 година.
6. Стратегията на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, нови възможности за подпомагане по ЕФМДРА
Предизвикателства и перспективи пред сектора