„НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО”

„НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО”

              „НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО”

В периода 15-16.07.2022 г.,  МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик, проведе събитие под мотото „Нашият дом – морето“, във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020г ., съфинансирано от Европейски фонд за морско дело и рибарство и националния бюджет на Р България .
Поредицата от събитие, включваха:
„Училище по риболов“ за деца, като целта на мероприятието е да се популяризират традициите и техниките в риболова, възпитаване на култура сред подрастващите за опазване и съхранение на природните ресурси, както и устойчивост на рибните ресурси в езерата и морската акватория на северното Черноморие.
В рамките на инициативите се проведе Кръгла маса с участието на учени, бизнес, неправителствени организации и публичен сектор. Срещата беше изключително полезна за всички участници, като това, което споделиха участниците, е че формата на кръглата маса е възможност, която дава най-добри резултати за идентифициране на нуждите и връзките между участниците.
Паралелно в с.Тюленово бе проведено Х-то юбилейно състезание по подводен риболов за купа „Шабла“.
Предоставена беше възможност на всички гости възможността за посещение на Тюленовата пещера, организирана с лодка.
Мероприятието завърши със забавление за всички деца. Много музика, танци и фокуси превърнаха почивния летен ден в незабравимо преживяване за жителите и гостите на Рибарската територия. За всички деца имаше вкусни пуканки и сладолед, които бяха осигурени от организаторите на празника.