На 11 април 2022 година се проведе онлайн работна среща на тема Smart Villages в България

На 11 април 2022 година се проведе онлайн работна среща на тема Smart Villages в България

МИРГ Шабла – Кварна – Балчик, участва в работна онлайн среща на тема Smart Villages в България. Дискутирани бяха, следните теми:
1.Представяне на развитието на концепцията „Интелигентни селища“ (Smart Villages) в ЕС и България
2. Представяне на възможните аспекти на концепцията „Интелигентни селища“ и тяхното приложение в България
3. Обсъждане на възможностите за приложение на концепцията „Интелигентни селища“ в рамките на подхода ВОМР в селските региони
4. Обсъждане на възможностите за създаване на работна група за подпомагане на приложение на концепцията „Интелигентни селища“ в рамките на подхода ВОМР в селските региони