ОИЦ-Добрич представи проекта на Споразумението на България с Европейската комисия

ОИЦ-Добрич представи проекта на Споразумението на България с Европейската комисия

ОИЦ-Добрич представи проекта на Споразумението на България с Европейската комисия

Днес, Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи във фейсбук страницата си проекта на Споразумението за партньорство (СП) на Република България с Европейската комисия за програмен период 2021 – 2027 г. Срещата е част от Общата кампания на Мрежата от ОИЦ за 2021 г., която се провежда в периода 22 ноември 2021 г. – 17 декември 2021 г.
В рамките на срещата, инж. Геновева Друмева, управител на ОИЦ-Добрич разясни основни елементи и приоритети заложени в проекта на СП, направи съпоставка с предходния програмен период и представи приноса на бъдещите програми 2021-2027 г. към целите на Споразумението за партньорство.
Споразумението за партньорство е важен националния стратегически документ, който очертава основните приоритети за изпълнението на Кохезионната политика на Европейския съюз, както и общата политика в областта на рибарството през програмния период 2021 -2027 г. С него се очертава и рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през новия програмния период. Екипа на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, взе участие в срещата

.