Онлайн семинар на тема „Въздействие на новите технологии в сектора на аквакултурата: Потенциал за растеж на европейския пазар“

Онлайн семинар на тема „Въздействие на новите технологии в сектора на аквакултурата: Потенциал за растеж на европейския пазар“

Днес, 07.12.2021 г., Европейската пазарна обсерватория на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA), проведе онлайн семинар на тема „Въздействие на новите технологии в сектора на аквакултурата: Потенциал за растеж на европейския пазар“.
Основни теми и практики, които бяха представени по време на събитието, са свързани с последните проучвания на EUMOFA за интегрираната мултитрофична аквакултури и рециркулационните системи за аквакултури.
Екипа на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в онлайн семинара и има готовност да разпространи, сред заинтересованите страни всички материали от събитието.