Полезна информация

Полезна информация

Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете).

Предоставяне на възможност за предприятията, разположени на територията на МИРГ, да се възползват от специално подготвения за сектора финансов продукт „Индивидуална гаранция по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“. Инструментът е насочен към фирми с дейност в рибовъдството, аквакултурите и преработката на риба и рибни продукти, за инвестиции в дейности по мерки 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите в Сектори „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“; 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури; 4.2. Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР); 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури.
Предвиденият ресурс в размер на 5.25 млн. лв. предоставя подкрепа под формата на индивидуални гаранции за банки в страната, които отпускат кредитиране за устойчиви и жизнеспособни проекти на предприятията в сектора. Размерът на кредита, за който се предоставя гаранционно покритие е до 1 млн. лв., като са допустими както самостоятелни кредити, така и кредити, допълващи безвъзмездна помощ по проекти от ПМДР 2014-2020. Срокът на кредитите е от 12 до 120 месеца.
До 31.03.2023 г., или до изчерпване на публичния ресурс, заинтересованите страни могат да кандидатстват за финансиране във всяка банка, която е сключила или ще сключи Рамково гаранционно споразумение с Фонда на фондовете за изпълнение на финансовия инструмент.
Подробно представяне на инструмента можете да откриете и във видеозаписа от среща на Фонда на фондовете с фирми от сектора https://www.youtube.com/watch?v=fe-_-1Uek6w&feature=youtu.be
Допълнителна информация, може да получите на https://www.fmfib.bg/bg/news/200-fond-na-fondovete-shte-garantira-posredstvom-finansov-instrument-%E2%80%9Eindividualna-garantsiya-po-pmdr-20142020%E2%80%9C-krediti-v-sektor-%E2%80%9Eribarstvo-i-akvakulturi%E2%80%9C-za-izbrani-ot-banka-proekti или да се свържете с екипа на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик за съдействие.