Проект за партньорство

Проект за партньорство

На 10.12. 2020 г. се проведе онлайн – събитие, част от партньорски проект с полски Местни инициативни рибарски групи – FLAG Northern Kaszuby и FLAG Kasuby. Партньорството е във връзка със сътрудничество в сферата на кулинарното образование. На събитието бяха демонстрирани различни техники от кулинарията, техники за приготвяне на ястия от риба и продукти от аквакултура. От българска страна взеха участие 12 преподаватели и ученици от три средни училища – от СУ „Асен Златаров гр.Шабла , ПЗГ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр.Каварна и СУ „Христо Ботев“ гр.Балчик.
Проекта е част от партньорско споразумение за популяризиране на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, FLAG Northern Kaszuby и FLAG Kasuby.