Работна конференция на тема “Проучване на потенциала на Round Goby(Стронгил) в Балтийско море”

Работна конференция на тема “Проучване на потенциала на Round Goby(Стронгил) в Балтийско море”

В периода 11-12 март 2020 година в град Гданск, Р Полша се проведе конференция на тема “Проучване на потенциала на Round Goby(Стронгил) в Балтийско море”. Събитието беше организирано от община Kalmar (Швеция) в партньорство с Морски институт Гданск – Полша, Шведски морски институт и е в партньорство с Местни инициативни рибарски групи от Полша. На срещата участваха представители на рибарския сектор от Латвия, Естония и Полша, производители на преработвателни съоръжения, представители на научни институти и други заинтересовани страни. С любезното съдействие на ФАРНЕТ и по покана на организаторите, в срещата участваха двама представители на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик и Института по рибни ресурси гр. Варна. В рамките на събитието беше представена презентация на тема „Улови на Round Goby(Стронгил), реализиране на пазара и научни изследвания – споделен опит от България.
Представената беше информация за исторически данни на улови, методи и начини на добиване на ресурса, риболовни практики, верига на доставка, приложение на ресурса, научни изследвания в Р България. Участието на представителите и презентираните материали, бяха приети с голям интерес от страна на домакините на срещата. Обсъдени бяха бъдещи възможности за сътрудничество между организациите.