РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ

sdr
sdr

На 06 и 07 ноември 2018 г. в хотел „Кристал Палас“, гр. София се проведе двудневна работна среща, организирана от Управляващият орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство(ПМДР) 2014-2020г., съвместно с Европейска мрежа на рибарските райони (ФАРНЕТ).
В срещата взеха участие и представители на УО на ПМДР, ФАРНЕТ и Местни инициативни рибарски групи, прилагащи стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Работната среща беше открита от заместник министъра на Министерство на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева.
Основната цел на срещата бе подпомагане на МИРГ в процеса на стартиране на изпълнение на стратегиите, отчитане и мониторинг.
Дискутирани бяха теми относно мониторинг и оценка при прилагането на подхода ВОМР в рибарството, сътрудничество между МИРГ и работа в мрежа в рамките на България и извън нея, както и опита на другите страни–членки на ЕС в прилагането на подхода ВОМР. По време на срещата беше осъществена видео-конферентна връзка с организация от РГърция. Гости на работната среща бяха госпожа Лийз Рейнма от Управляващия орган на Естония, господин Педро Брозей от ФАРНЕТ и господин Методи Методиев – географски експерт на ФАРНЕТ за България. Срещата премина в работна атмосфера.