Ръководство за бенефициенти в процес на мониторинг по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Ръководство за бенефициенти в процес на мониторинг по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

РЪКОВОДСТВО_ЗА_МОНИТОРИНГ_ПО_ПМДР

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изготви ново Ръководство по Програмата за морско дело и рибарство (ПМРД 2014 – 2020). То съдържа детайлна информация за задълженията на бенефициерите при изпълнението на бизнес плановете им в задължителния 5-годишен период на мониторинг. В него са разписани и стъпките, необходими за осигуряване на ефективното отчитане на индикаторите в ИСУН 2020.

Ръководството е публикувано на официалната страница на Държавен фонд „Земеделие“, както и по-горе в настоящата публикация.