Ръководство за отчитане на разходите по ПМДР /2014-2020/

Ръководство за отчитане на разходите по ПМДР /2014-2020/

Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/, публикува „Ръководство за отчитане на разходите по ПМДР /2014-2020/“ на интеренет страницата си.
Ръководството е подробно помагало за бенефициенти по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 година, за отчитане на всички допустими видове разходи.
Връзка към Ръководството, може да проследите на следния линк:
https://www.dfz.bg/bg/b-style-color-red-2014-2020b/-2014-2020-rr/