Споразумение за сътрудничество и партньорство

Споразумение за сътрудничество и партньорство

На 21.07.2022 г. в град Самоков, се сключи споразумение за сътрудничество и партньорство между: Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Самоков, Местна инициативна рибарска група Варна район Аспарухово – Белослав – Аксаково и Местна инициативна рибарска група Български Черноморски Сговор Бяла – Долни Чифлик – Аврен.
Споразумението за партньорство се подписа във връзка с реализиране на съвместен проект с наименование: „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики“. В дейностите се предвижда провеждане на семинари в гр. Самоков и гр. Варна и работа с целеви групи от образователни структури.
МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, ще участва в партньорските инициативи и ще организира провеждането на детско представление с екологична насоченост на територията. Срока на изпълнение на Споразумението е до 31.10.2022 година.