Споразумение за сътрудничество и партньорство

Споразумение за сътрудничество и партньорство

На 10.06.2022 г. се сключи Споразумение за сътрудничество и партньорство между:

Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Високи Западни Родопи Батак – Девин – Доспат, Местна инициативна рибарска група Пазарджик и Местна инициативна рибарска група Самоков.
Споразумението за партньорство се подписа във връзка с реализиране на съвместен проект с наименование: „ Популяризиране на териториите на Местните инициативни рибарски групи в рамките на провеждания еднодневен кулинарен фестивал „Царството на пъстървата„ на 09.07.2022г. в град Девин.
МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, ще участва в събитието организирано от МИРГ Високи Западни Родопи Батак – Девин – Доспат, с представяне на традиционна местна продукция от аквакултури – Черноморски миди.

Участието на МИРГ, има за цел популяризиране на прилаганата Стратегия за Водено от общностите местно развитие, потенциала на територията и представяне на произвежданите аквакултури.