СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА НАСРОЧЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА НАСРОЧЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ уведомява членовете на Общото събрание, че насроченото за 19.06.2020 година от 17.00 часа в гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35 няма да се проведе на първоначално обявеният ден и час, поради необходимост от включване на допълнителна точка от дневния ред, свързана с промяна в състава на Управителния съвет и внесено искане от страна на община Каварна. За ново определената дата членовете на Общото събрание ще бъдат допълнително уведомени с покана, публикувана по реда на чл. 35, ал. 3 от Устава на Сдружението.