Уебинар на заинтересованите страни – Политиката на България за Синя икономика чрез консултации за проектирането на програмата за Черно море – регионална инициатива за решение на замърсяването на морските и климатичните промени в подкрепа на общата морска програма за Черно море.

Уебинар на заинтересованите страни – Политиката на България за Синя икономика чрез консултации за проектирането на програмата за Черно море – регионална инициатива за решение на замърсяването на морските и климатичните промени в подкрепа на общата морска програма за Черно море.

На 29.03.2021 година, Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик участва в Уебинар на заинтересованите страни – Политиката на България за Синя икономика чрез консултации за проектирането на програмата за Черно море – регионална инициатива за решение на замърсяването на морските и климатичните промени в подкрепа на общата морска програма за Черно море.
Основните сесии на уебинара бяха:
I. Политическа бележка „Към развитие на синята икономика в България“, изготвена от Световната банка в сътрудничество с правителството на България в подкрепа на председателството на България през 2020 г. на Общата морска програма за Черно море, предназначена да инициира дебат за национален визия и стратегия за устойчива и устойчива Синя икономика.
II. „Програмиране на Черно море (BBSEA): регионална инициатива за справяне с морското замърсяване и изменението на климата в Черно море“, която има за цел да подпомогне черноморските държави в разширяването на знанията в мобилизирането на инвестиции и технически помощ за справяне с най-належащите предизвикателства в областите за предотвратяване, намаляване и контрол на замърсяването на Черно море. Като част от тази работа, финансиран от Глобален екологичен фонд регионален проект BBSEA възнамерява да финансира конкурс за безвъзмездни средства, насочен към публичния и частния сектор за разработване на иновативни проекти за борба с морското замърсяване и неговите източници.
III. Резултатите от проекта MARSPLAN-BS II, който частично финансира разработването на морските пространствени планове в България и Румъния и предложи възможност за съвместно планиране на трансграничната морска зона.