Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България

Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България

Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България

На 30 ноември 2021 г., екипа на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, взе участие в национална конференция „Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред България„. На срещата бяха разгледани и представени стратегически инструменти за прехода към устойчива синя икономика – тенденции , предизвикателства и възможности пред България.