Участие в международна конференция за изследване и оценка на устойчивото използване на Черноморските нерибни ресурси.

Участие в международна конференция за изследване и оценка на устойчивото използване на Черноморските нерибни ресурси.

В рамките на два дни 18-19.10.2021 година в гр. Варна се проведе международна конференция за изследване и оценка на устойчивото използване на Черноморските нерибни ресурси.
Изпълнителния директор на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, участва в събитието по покана на организационния комитет на срещата.
Заедно с представители на науката от черноморски и средиземноморски страни на срещата се обсъдиха инициативи за насърчаване на международното сътрудничество в областта на изследванията и оценката на морските нерибни ресурси. Представени бяха добри практики, както и информация по изпълнението на Проект № BG14MFOP001-6.003-0004 „Изследване на видове от групата на белите миди и предложение за нови мерки за управление (WHITECLAM)“ по ПМДР 2014-2020.