Участие в онлайн среща на FAMENET

Участие в онлайн среща на FAMENET

На 17 март 2022 г., екипа на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик участва в първа онлайн среща на FAMENET, на която бяха представени успешни проекти на Местни инициативни рибарски групи.
FAMENET организира нов начин за споделяне и разпространение на информация за добри практики, с които Местни инициативни рибарски групи могат да подкрепят и насърчат дребномащабния риболов и аквакултурата.
По време на тези срещи беше предоставена възможност на три Местни инициативни рибарски групи да представят своите успешни проекти.
– Телевизионно шоу, което представя местния дребномащабен риболовен сектор пред обществото – МИРГ Коста Брава (Испания);
– Промоционална кампания от асоциацията на рибарите в Бретан – Брест и Корнуай (Франция);
– Фестивал „Есенни пасажи 2020“ за популяризиране на местни рибни продукти и риболова, като професия и морското наследство на региона МИРГ „Несебър – Месемврия“.