Участие в среща по партньорско споразумение

Участие в среща по партньорско споразумение

Представители на МИРГ – Шабла- Каварна – Балчик взеха участие в екологичен семинар на тема „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики“, който се проведен във Варна в периода 5 – 7.09.2022г. Домакин бе Сдружение МИРГ Варна, район Аспарухово- Белослав – Аксаково, Събитието и е част от Споразумение за сътрудничество и партньорство между четири местни инициативни рибарски групи МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни Чифлик-Аврен”, МИРГ Самоков, МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и домакините. На екологичния семинар присъстваха още представители на „Грийнпийс и на общините Самоков, Варна, Белослав, Аксаково, Шабла и Бяла. Първата тема на семинара бе „Мониторинг на отпадъците по българското Черноморско крайбрежие и вливащите се реки“, представена от Радослава Беков от Института по океанология към БАН. Тя презентира пред участниците резултатите от направените от Института изследвания за замърсяването на българското Черноморие, което включва плажовете, крайбрежните ивици и морското дъно. Интересни и стряскащи констатации нагледно показват, колко силно влияние има човекът и безотговорното му отношение към природата върху цялата флора и фауна на морето.
Втората тема бе „Бързи стъпки към ефективно управление на отпадъците“, представена от Евгения Тошева от Сдружение „За Земята”. Тя нагледно представи важността от разделното събиране на отпадъците, като прилагането на системата още при източника, ще даде възможност за значително намаляване на количеството депониран отпадък. Акцент бе поставен на новата европейска мярка, която се отнася до биологичните отпадъци и компостирането. Страната ни, в рамките на няколко години, трябва да отговори на поставените цели за намаляване на отпадъците до 10%. Като най-ефективна мярка бе посочено, че трябва да се въведе критерият за изчисляване на такса смет, на база депониран отпадък. Така домакинствата ще имат стимул да събират разделно. Това бе онагледено с примери за въведени системи за разделно събиране при първоизточника в някои европейски градове и бе представен конкретния резултат.
Част от програмата на събитията бе и популяризиране на природното и културно наследство на територията на МИРГ „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Бяха представени различни забележителности, както и резултати от проекти, реализирани по Стратегията на МИРГ.