Участие в среща по партньорско споразумение

Участие в среща по партньорско споразумение

В периода 17 – 19.08.2022 г. в к.к Боровец, представители на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик участваха в екологичен семинар на тема : „Опазване на водните ресурси на рибарските територии – устойчиви екологични решения и практики„.
Семинара е част от споразумение за сътрудничество и партньорство между: Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Самоков, Местна инициативна рибарска група Варна район Аспарухово – Белослав – Аксаково и Местна инициативна рибарска група Български Черноморски Сговор Бяла – Долни Чифлик – Аврен.
Освен представители на местните инициативни рибарски групи, в събитието взеха участие и представители на общини и Грийнпийс за България.
Заместник министър Георги Събев и Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков, откриха семинара и приветстваха участниците. Лекция на тема „Енергийни общности-предизвикателства и възможности пред това да бъдем сами производители на енергия“ изнесе Кристиян Димитров – координатор възобновяема енергия и енергийни общности – „Грийнпийс“ – България. Представители на Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство, Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция и Изпълнителна агенция Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове, представиха презентации и споделиха насоки за настоящия и бъдещ програмен период.