Участие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик в кулинарен фестивал „Царството на пъстървата„

Участие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик в кулинарен фестивал „Царството на пъстървата„

На 09.07.2022 г. в град Девин се проведе Еднодневен кулинарен фестивал „Царството на пъстървата„ в изпълнение на съвместен проект, във връзка със Споразумение за сътрудничество и партньорство между Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Високи Западни Родопи Батак – Девин – Доспат, Местна инициативна рибарска група Пазарджик и Местна инициативна рибарска група Самоков за представяне на характерни продукти от сферата на рибарството и аквакултурите, и други местни продукти от териториите на местните инициативни рибарски групи.
В рамките на фестивала, МИРГ „Шабла –Каварна – Балчик“ се представи с приготвяне по традиционен начин на черноморски миди от местно мидено стопанство. Бяха приготвени и раздадени над 400 порции с миди, сред гостите на фестивала.