ФОРУМ на тема „Принос на заинтересованите страни относно управлението на улова на рапани в Черно море“

ФОРУМ на тема „Принос на заинтересованите страни относно управлението на улова на рапани в Черно море“

На 09.05.2022 г. се проведе ФОРУМ на тема „Принос на заинтересованите страни относно управлението на улова на рапани в Черно море“, организиран от ГЕНЕРАЛНА КОМИСИЯ ПО РИБАРСТВО В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (GFCM)

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в онлайн форум на тема:
„ Принос на заинтересованите страни относно управлението на улова на рапани в Черно море.“ Семинарът имаше за цел да започне процеса на идентифициране на мерки за управление, чрез ангажиране на заинтересованите страни в рамките на изследователската програма за рапани в Черно море, чиято цел е да осигури научната основа за съвети за бъдещо създаване на многогодишен план за управление, чрез два етапа:
-семинари във всяка черноморска страна с участието на всички заинтересовани страни.
– онлайн среща за оценка на резултатите от срещите с заинтересованите страни, включително дискусия, насочена към по-широка аудитория, за допълнителни мерки за управление и обсъждане на тяхната потенциална ефективност.