На 15.07.2021г . по покана на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Самоков“ , се проведе Национална среща на местните инициативни рибарски групи. Събитието се проведе в рамките на два работни дни. На мероприятието присъстваха представители на всички 9 /девет/ МестниПрочетете повече –>

Част от Националната среща на Местните инициативни рибарски групи, организирана от Местна инициативна рибарска група „Самоков“,беше „Шоуто на готвачите“ – фестивал за популяризиране на местни рибни специалитети, проведено в парк „Туристическа градина“, град Самоков. Събитието беше открито от г-н ВладимирПрочетете повече –>

ИГРП-2021 Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик за 2021 година. >Индикативна годишна работна програмаПрочетете повече –>

На 16.04.2021 г от 09:00 до 13:00 часа, по инициатива на FARNET /Европейска мрежа на Местните инициативни рибарски групи/ и със съдействието на Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство/ПМДР/ 2014-2020 г., се проведе онлайн-среща на тема: „ИзгражданеПрочетете повече –>

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал.4 от Устава на Сдружението, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ ШаблаПрочетете повече –>

На 29.03.2021 година, Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик участва в Уебинар на заинтересованите страни – Политиката на България за Синя икономика чрез консултации за проектирането на програмата за Черно море – регионална инициатива за решение наПрочетете повече –>

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва във онлайн фокус група за обсъждане прилагането на финансови инструменти по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури /ПМДРА/ 2021 – 2027г. Фокус групата се организира във връзка с изпълнение на договор РДПрочетете повече –>

На 26 февруари 2021 г. от 09:00 ч. онлайн, се проведе Осмо заседание на Тематичната работна група за разработване на проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за програмен период 2021-2027 г. Бяха обсъдени операция „ Аквакултури ,Прочетете повече –>

На 24.02.2021 от 10 ч. МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ участва в експертна дискусия по покана на господин Иво Христов – член на Европейския парламент на тема „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море“. В срещата участваха представители на науката,Прочетете повече –>

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) и Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на СъюзаПрочетете повече –>