Добре дошли в официалната електронна страница на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик! Сайтът е разработен със съвременен дизайн и технологии и е финансиран по Проект BG14MFOP001-4.001-0001-C01 „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ договорПрочетете повече –>