На 10.12. 2020 г. се проведе онлайн – събитие, част от партньорски проект с полски Местни инициативни рибарски групи – FLAG Northern Kaszuby и FLAG Kasuby. Партньорството е във връзка със сътрудничество в сферата на кулинарното образование. На събитието бяхаПрочетете повече –>

ИГРП 2020 -изменение ИГРП-Шабла-изм.2020Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик за 2020 година.Прочетете повече –>

На 09.10.2020 година, беше пописан Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-183 по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.024 Мярка МИРГ–ШКБ-1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите”, финансиран от Стратегия за Водено от общностите местноПрочетете повече –>

„ПАЗИ МОРЕТО – БЪДИ МОРЕ“ В периода от 18 до 22 октомври 2020г. ще се проведе информационна кампания в градовете Шабла, Каварна и Балчик, с която ще се популяризират дейностите в рамките на проект „Повишаване на осведомеността по въпроси наПрочетете повече –>

ИГРП-2021Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2021 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – БалчикПрочетете повече –>