На основание чл.35 от Устава на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик и във връзка с чл.40, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на СНЦ „МИРГ Шабла – Каварна – Балчик“ свиква Общо събрание, което да се проведе на 30.03.2020Прочетете повече –>

От 14.00 часа на 06 март 2020 година в Зелен образователен център, гр. Шабла се проведе Информационна среща с представители на местната рибарска общност. На срещата присъстваха Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури/ИАРА/ – доц д-р. Галин Николов,Прочетете повече –>

На 06.03.2020г. от 14.00 часа в Зелен образователен център, гр. Шабла, ще се проведе среща на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за рибарство и аквакултури с представители на дребномащабен риболов. На срещата ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с режима наПрочетете повече –>

Съвместно с Областен информационен център – Добрич, на 26.02.2020 година в гр. Добрич, се проведе информационна среща с медиите. На срещата бяха представени предстоящи приеми по мерки от Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарствоПрочетете повече –>

Поради предизвикана промяна, предвидената среща на 27 февруари (четвъртък) 2020 г., от 11:00 часа, ще се проведе на 26 февруари (сряда) от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, информационното събитие е за проактивна работа сПрочетете повече –>

Информационна среща с медиите На 27 февруари (четвъртък) 2020 г., от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, ще се проведе информационно събитие за проактивна работа с медиите. Събитието се провежда в партньорство между Областен информационенПрочетете повече –>

Експертите от Областния информационен център – Добрич, в партньорство с Местната инициативна рибарска група „Шабла-Балчик-Каварна“ (МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“), проведоха информационна среща насочена към рибарската общност в комплекс „Тузлата“ в Белия град. Близо 30 рибари, представители на рибарски сдружения, собственици на риболовниПрочетете повече –>

press-27.01.20 На 27 януари (понеделник) 2020 г. от 13:00 ч., в Тераса „Тузлата“, КК Тузлата, общ. Балчик, екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“ ще проведе среща с рибарската общност.Прочетете повече –>

Екипа за управление на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, пожелава на всички членове и партньори на Сдружението, Весели и светли Коледни и Новогодишни празници, здраве и благоденствие през Новата 2020 година.Прочетете повече –>