Покана към заинтересованите страни за провеждане на среща на тема „Черноморска бодлива акула“

Покана към заинтересованите страни за провеждане на среща на тема „Черноморска бодлива акула“

Дневен ред – 23.04.2024 (черноморска бодлива акула)

По инициатива на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и за Черно море (ГКРСМ) със съдействието на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултири (ИАРА) и МИРГ Шабла-Каварна-Балчик се организира среща със заинтересованите страни на тема Черноморска бодлива акула – Среща на заинтересованите в бранша.

Време и място на провеждане:
09.30 – 12:30 часа
Пристанище „Карантината“
Варна, 23 Април 2024

Дневен ред:
1. Откриване на срещата
2. Дейности и приети решения от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и за Черно море (ГКРСМ)
Преглед на мерките за опазване и управление на черноморска бодлива акула
3. Характеристики и особености на целевия риболов на черноморска бодлива акула (представяне от заинтересованите организации/асоциации на производители)
4. Научен съвет и оценка на запаса (научни институти/организации)
5. Резултати от социално-икономическото проучване на рибарствата ориентирани към улова на черноморска бодлива акула (проведено през 2023 със съдействието на участниците в този вид риболов)
Кафе пауза
6. Предизвикателства пред бранша и предложения за бъдещото опазване и управление на черноморската бодлива акула (работещи мерки и законодателство/какво трябва да бъде преразгледано?)
7. Информация за възможностите, предоставяни от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (МИРГ Варна, Беловслав, Аксаково; МИРГ Шабла, Каварна, Балчик)
8. Заключения