На 10.06.2022 г. се сключи Споразумение за сътрудничество и партньорство между: Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Високи Западни Родопи Батак – Девин – Доспат, Местна инициативна рибарска група Пазарджик и Местна инициативнаПрочетете повече –>

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в първия транснационален CLLD семинар на FAMENET на тема стартиране на МИРГ след 2020 г. На 2 юни, представител на Организацията, участва с презентация на идея за сътрудничество в рамките на настоящия програменПрочетете повече –>

На 09.05.2022 г. се проведе ФОРУМ на тема „Принос на заинтересованите страни относно управлението на улова на рапани в Черно море“, организиран от ГЕНЕРАЛНА КОМИСИЯ ПО РИБАРСТВО В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (GFCM) МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участваПрочетете повече –>

МИРГ Шабла – Кварна – Балчик, участва в работна онлайн среща на тема Smart Villages в България. Дискутирани бяха, следните теми: 1.Представяне на развитието на концепцията „Интелигентни селища“ (Smart Villages) в ЕС и България 2. Представяне на възможните аспекти наПрочетете повече –>

Ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), с оглед подобряването на метеорологичните условия за плаване в Черно море идните дни, призовава рибарите да извършват своята дейност с повишено внимание. Системата за наблюдение на Черно море е засилена, взетиПрочетете повече –>