„НАШИЯТ ДОМ – МОРЕТО” В периода 15-16.07.2022 г.,  МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик, проведе събитие под мотото „Нашият дом – морето“, във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местноПрочетете повече –>

На 09.07.2022 г. в град Девин се проведе Еднодневен кулинарен фестивал „Царството на пъстървата„ в изпълнение на съвместен проект, във връзка със Споразумение за сътрудничество и партньорство между Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарскаПрочетете повече –>

На 10.06.2022 г. се сключи Споразумение за сътрудничество и партньорство между: Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, Местна инициативна рибарска група Високи Западни Родопи Батак – Девин – Доспат, Местна инициативна рибарска група Пазарджик и Местна инициативнаПрочетете повече –>

МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участва в първия транснационален CLLD семинар на FAMENET на тема стартиране на МИРГ след 2020 г. На 2 юни, представител на Организацията, участва с презентация на идея за сътрудничество в рамките на настоящия програменПрочетете повече –>

На 09.05.2022 г. се проведе ФОРУМ на тема „Принос на заинтересованите страни относно управлението на улова на рапани в Черно море“, организиран от ГЕНЕРАЛНА КОМИСИЯ ПО РИБАРСТВО В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ (GFCM) МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, участваПрочетете повече –>