На 04.11.2021 година се проведе Десето заседание на Комитет за наблюдение на Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020 година. Заседанието се проведе онлайн. Представен беше напредъка по изпълнение на ПМДР 2014-2020г., обсъждане и приемане на изменение на Индикативна годишнаПрочетете повече –>

РЪКОВОДСТВО_ЗА_МОНИТОРИНГ_ПО_ПМДР Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изготви ново Ръководство по Програмата за морско дело и рибарство (ПМРД 2014 – 2020). То съдържа детайлна информация за задълженията на бенефициерите при изпълнението на бизнес плановете им в задължителнияПрочетете повече –>

Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/, публикува „Ръководство за отчитане на разходите по ПМДР /2014-2020/“ на интеренет страницата си. Ръководството е подробно помагало за бенефициенти по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 година, за отчитане на всички допустимиПрочетете повече –>

В рамките на два дни 18-19.10.2021 година в гр. Варна се проведе международна конференция за изследване и оценка на устойчивото използване на Черноморските нерибни ресурси. Изпълнителния директор на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, участва в събитиетоПрочетете повече –>

ИГРП-2022 Приложение 19.3.1 писмо одобрение ИГРП-2022Одобрена Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ за 2022 година на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – БалчикПрочетете повече –>

Информация ОИЦ ДобричОбластният информационен център – Добрич, кани всички жители на община Шабла да посетят изнесената приемна, където експертите от центъра ще Ви информират и консултират за възможностите за финансиране на вашите проектни идеи с европейски средства по Оперативните програмиПрочетете повече –>

ИГРП 2022-ПроектПроект на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ 2022 година, за обществено обсъждане и коментари във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от Споразумение за управление на Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група/МИРГ/Прочетете повече –>

На 15.07.2021г . по покана на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ „Самоков“ , се проведе Национална среща на местните инициативни рибарски групи. Събитието се проведе в рамките на два работни дни. На мероприятието присъстваха представители на всички 9 /девет/ МестниПрочетете повече –>

Част от Националната среща на Местните инициативни рибарски групи, организирана от Местна инициативна рибарска група „Самоков“,беше „Шоуто на готвачите“ – фестивал за популяризиране на местни рибни специалитети, проведено в парк „Туристическа градина“, град Самоков. Събитието беше открито от г-н ВладимирПрочетете повече –>

ИГРП-2021 Одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма/ИГРП/ на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик за 2021 година. >Индикативна годишна работна програмаПрочетете повече –>