Съвместно с Областен информационен център – Добрич, на 26.02.2020 година в гр. Добрич, се проведе информационна среща с медиите. На срещата бяха представени предстоящи приеми по мерки от Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарствоПрочетете повече —>

Поради предизвикана промяна, предвидената среща на 27 февруари (четвъртък) 2020 г., от 11:00 часа, ще се проведе на 26 февруари (сряда) от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, информационното събитие е за проактивна работа сПрочетете повече —>

Информационна среща с медиите На 27 февруари (четвъртък) 2020 г., от 11:00 часа в Бизнес залата на Община град Добрич, ет. 1, ще се проведе информационно събитие за проактивна работа с медиите. Събитието се провежда в партньорство между Областен информационенПрочетете повече —>

Експертите от Областния информационен център – Добрич, в партньорство с Местната инициативна рибарска група „Шабла-Балчик-Каварна“ (МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“), проведоха информационна среща насочена към рибарската общност в комплекс „Тузлата“ в Белия град. Близо 30 рибари, представители на рибарски сдружения, собственици на риболовниПрочетете повече —>

press-27.01.20 На 27 януари (понеделник) 2020 г. от 13:00 ч., в Тераса „Тузлата“, КК Тузлата, общ. Балчик, екипът на Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич), в партньорство с Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Шабла-Каварна-Балчик“ ще проведе среща с рибарската общност.Прочетете повече —>

Екипа за управление на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, пожелава на всички членове и партньори на Сдружението, Весели и светли Коледни и Новогодишни празници, здраве и благоденствие през Новата 2020 година.Прочетете повече —>

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедураПрочетете повече —>

Честит Никулден на всички именници! Честит празник на всички рибари и хора, на които живота им е свързан с Морето. Честит празник на всички членове на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик. С пожелания за здраве иПрочетете повече —>

Short_presentation_stakeholders Във връзка с осигуряването на представителност на заинтересованите страни в Националната рибарска мрежа, като инструмент за осъществяване на взаимодействие, между всички заинтересовани страни по прилагане на подхода за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ в рибарските територии на Република България и създаванетоПрочетете повече —>

Управляващия орган /УО/ на Програма за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014-2020 г. организира втори работен семинар „Изграждане на капацитет за изпълнението на подхода ВОМР“. Срещата се проведе в гр. Рибарица, хотел „Света Екатерина“ в периода 27-29 ноември 2019 г.Прочетете повече —>